Een trauma kan optreden na één of meer psychisch schokkende gebeurtenissen. Dat kan overlijden zijn, een ongeluk, mishandeling, seksueel misbruik. Wat psychisch zó schokkend is dat het voor een trauma zorgt is voor ieder mens verschillend. Wanneer de gebeurtenissen niet goed door de hersenen verwerkt worden, een plek krijgen, ontstaat er een trauma.

Een trauma kan ontstaan na een enkele gebeurtenis, maar kan ook ontstaan na een langdurige periode van blootstelling aan schokkende gebeurtenissen (langdurig seksueel misbruik, fysiek geweld, oorlog). Het is niet altijd zo dat je iets zelf hoeft te hebben meegemaakt. Het kan ook dat je iets bij anderen ziet, anderen je vertellen over schokkende gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt en het kan zelfs gebeuren dat je iets op televisie ziet wat tot een trauma kan leiden.

Een trauma kan vervelende klachten tot gevolgen hebben (fysieke klachten, woede, nachtmerries, herbelevingen, schaamte, gevoel van controleverlies, van kwetsbaarheid, concentratieproblemen). Het  kan  tevens een zeer ontwrichtend effect hebben op het sociale leven en de relaties van de getraumatiseerde persoon. Hij of zij kan zich terugtrekken, isoleren, somber worden, zich niet begrepen voelen, prikkelbaar zijn en een gevoeligheid voor verslaving ontwikkelen.

Een trauma kan goed behandeld worden met o.a. EMDR.