Angststoornissen komen veel voor. Uiteraard is iedereen wel eens bang en dat is een normaal en gezond gegeven.

Als angst, die niet gebaseerd is op werkelijke dreiging, echter je leven regeert en ernstig beïnvloedt staat het geluk en normaal functioneren in de weg. Je gaat situaties waarin je de angst ervaart vermijden,  met alle gevolgen van dien. Of je voelt je grote delen van de tijd zeer onaangenaam. Hartkloppingen, zweten, buikpijn, bezorgdheid, prikkelbaarheid, gespannenheid, slaapproblemen, onrust. Allemaal symptomen die je kunt ervaren als je een angststoornis hebt. Ook paniekaanvallen kunnen de kwaliteit van je leven hevig beïnvloeden.

Er zijn verschillende angststoornissen:

  • sociale angststoornis
  • specifieke fobie
  • agorafobie
  • gegeneraliseerde angsstoornis
  • selectief mutisme
  • paniekstoornis

Een angststoornis ontstaat door een combinatie van factoren: aanleg, erfelijkheid en opvoeding.

Vaak begint een angststoornis na een ingrijpende gebeurtenis in het leven. Dat kan een negatieve (ziekte, dood, ontslag), maar ook een positieve gebeurtenis (huwelijk, geboorte, afstuderen) zijn.

Bij de behandeling van een angststoornis valt veel winst te behalen bij de factoren aanleg (assertiviteitsprobleem, moeilijk uiten van gevoelens, conflictvermijdend), opvoeding en de wisselwerking daarvan op de ingrijpende gebeurtenis die ten grondslag ligt aan het ontstaan van de angst. Overigens zijn veel mensen zich niet echt bewust van de correlatie tussen de eventuele gebeurtenis en de angsten.