Driedimensionele grensvisualisatie therapie is werken met ik-grensbewustzijn.

Ons grootste orgaan is de huid. De huid is een grensorgaan. Het bakent de grens tussen ons en de buitenwereld af.

En zoals we een fysieke grens tussen ons lichaam en de buitenwereld hebben, hebben we ook een persoonlijke energetische grens die we voelen als iemand letterlijk te dichtbij komt. Bijvoorbeeld iemand die niet tot je intimi behoort, maar wel op een paar centimeter afstand komt staan. We duwen iemand dan uit onze ruimte of doen een stap terug om onze eigen persoonlijke ruimte te herstellen en te waarborgen.

Naast deze grenzen hebben we ook een psychische grens tussen de buitenwereld en een binnenwereld waarin onze beelden, ervaringen, gevoelens, overtuigingen, opdrachten en verantwoordelijkheden huizen. 

Die persoonlijke (psychische) ik-grens voelen we. We ervaren onze grens vooral wanneer iemand er overheen gaat of wanneer we zelf over onze grens gaan. Uitdrukkingen als:

  • ik ben over mijn grenzen heengegaan, ik trek het niet meer
  • hij/zij respecteert me niet, walst zo over me heen
  • ik geef veel teveel van mezelf
  • ik ben mezelf helemaal kwijt, weet niet meer wat ik wil, wie ik ben
  • ik ben veel te lang doorgegaan

zijn typische uitdrukkingen die horen bij grensproblematiek. Het gevolg van grensoverschrijdingen zijn boosheid, angst, verdriet, onmacht, stress wat zich uiteindelijk kan ontwikkelen tot depressiviteit en burn-out.

Een gezonde en adequate psychische grens is belangrijk voor ons gevoel van welbevinden. Het houdt onze relaties gezond en geeft ons kracht.

De vorm, de stevigheid en doorlaatbaarheid van onze psychische grens vormt en vervormt zich gaandeweg ons leven.

In de 3d-grensvisualisatietherapie werk je aan het bewust worden van je grenzen, het (opnieuw) vormgeven van je grenzen en jouw ruimte daarbinnen.  Het leren kennen en herstellen van je grenzen geeft helderheid en kracht en verbetert de relatie met jezelf en anderen.

De 3d-grensvisualisatietherapie is ontwikkeld door Dr. Nick Blaser.
Bekijk een voorbeeld: