Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten waarvoor geen aantoonbare fysieke oorzaak gevonden kan worden en die worden veroorzaakt en/of in stand gehouden door psychosociale factoren. Dat wil zeggen dat zowel lichamelijke, geestelijke als sociale factoren een rol spelen.

De lijst van psychosomatische klachten is zeer uitgebreid en bijna oneindig. Dit komt o.a. doordat soms de oorzaak wel degelijk een duidelijke lichamelijke oorsprong heeft, maar dat psychosociale factoren de klacht in stand kunnen houden nadat de lichamelijke oorzaak al weg is.

Mensen met psychosomatische klachten voelen zich vaak niet begrepen en serieus genomen en dat vergroot het lijden. Soms zelfs zo dat terugtrekken uit het sociale leven het gevolg is.  Terwijl een psychosomatische klacht zeer reëel is. Over het algemeen zal niemand zeggen dat iemand met een depressie zich aanstelt omdat het een psychische klacht is. Dit geldt evenzeer voor psychosomatische klachten. Het is een (deels) psychische klacht met een lichamelijke component. En de lichamelijke component wordt net zo realistisch ervaren als elke andere fysieke klacht.

Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat lichaam en geest samenwerken om een boodschap van het onbewuste uit te dragen. Het is zaak erachter zien te komen wat die boodschap is teneinde de klacht te kunnen verminderen. Factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van psychosomatische klachten zijn bijvoorbeeld: stress, (innerlijke) conflicten, trauma's, verlies enz.

Het is niet altijd even duidelijk of een klacht psychosomatisch is omdat veel klachten die een fysieke oorzaak hebben zich ook kunnen openbaren als psychosomatische klacht. Uitsluiting door een arts is dus een noodzaak voordat je psychotherapeutische hulp zoekt.

Indien het aannemelijk is dat je klacht psychosomatisch is gaan we kijken naar de mogelijke oorzaken. Hypnotherapie biedt daarvoor een scala aan mogelijkheden omdat we met het onbewuste werken.

Mogelijke psychosomatische klachten zijn o.a. :

  • Ademhalingsklachten (hyperventilatie, astma)
  • Stressklachten (spierspanningsklachten aan hoofd, nek, rug en andere delen, tics)
  • Maag- darmklachten (maagzweren, obstipatie, buikpijn)
  • Huidaandoeningen (allergieën, eczeem)
  • Seksuele klachten
  • Pijnklachten

Deze klachten kunnen psychosomatisch zijn, de lijst is echter niet volledig. Een combinatie van symptomen komt vaak voor. Veel fysieke klachten hebben een psychosomatische component, waardoor verbetering van (beleving van) de klacht kan optreden ook al is de fysieke oorzaak niet weg.