In Amerika is pre marriage counseling vrij gewoon. In Nederland niet. We vinden eigenlijk dat het een beetje vanzelf moet gaan. Terwijl een intieme relatie aangaan en gezond houden ingewikkeld is. Niet zo gek dus dat je in de loop van je relatie soms in zwaar weer terecht komt. Stellen kiezen helaas vaker voor uit elkaar gaan dan voor relatietherapie. Wat jammer, want met de juiste investering kun je tot enorme verrijking, verdieping en herstel van je relatie komen. 

 

Ik werk met stellen en hanteer hierbij de uitgangspunten van EFT (Emotionally Focused Therapy) ontwikkeld door Sue Johnson.

EFT gaat uit van de veilige hechting als basis voor een gezonde relatie. Een mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. Een veilige verbinding zorgt ervoor dat je open en kwetsbaar durft te zijn bij elkaar.

In elke relatie zijn er momenten dat je volledig op elkaar bent afgestemd en momenten dat dat niet zo is. Dat is volkomen normaal. In een gezonde relatie weten we de verbinding weer te herstellen en kunnen we opnieuw op elkaar af te stemmen.

Soms lukt dat echter (bijna) niet meer. Soms ben je met elkaar in een patroon van verwijten over en weer beland, waar je niet meer uit lijkt te kunnen komen. Of de een heeft zich helemaal teruggetrokken. In het ergste geval beiden. Gevoelens van kwetsing, boosheid, teleurstelling voeren de boventoon. Veiligheid lijkt dan ver weg in de relatie en van open en kwetsbaar durven zijn is weinig sprake meer. Er zijn onderwerpen die als ze aangeroerd worden direct conflict opleveren en er zijn onderwerpen die als landmijnen worden vermeden in de relatie. Jullie voelen je ver van elkaar verwijderd en weten niet meer hoe er uit te komen.

In relatietherapie gaan we kijken naar de patronen waarin jullie terecht zijn gekomen en de emoties die daarbij vrij komen. Uitgangspunt is altijd dat het patroon waar jullie in terecht zijn gekomen de vijand is, niet je partner. Door via de aan de oppervlakte liggende emoties naar de diepere emoties en behoeften daaronder te kijken verkrijg je inzicht, kun je vertrouwen herstellen en elkaar weer emotioneel toelaten. Doel is de veilige verbinding weer te herstellen zodat je weer de zachtheid en liefde kunt terugvinden waarmee je ooit begonnen bent.

En het goede nieuws is; dat kan!

Relatietherapie kan goed werken als:

  • je het gevoel hebt dat je jezelf bent kwijt geraakt in de relatie

  • je het gevoel hebt dat je de ander bent kwijt geraakt in de relatie

  • je niet meer weet hoe je uit een demotiverend en energiezuigend patroon kunt komen

  • jullie een vertrouwenscrisis hebben (a.g.v. ontrouw, geldzaken etc.)

  • jullie uit elkaar gaan maar een goede relatie als co-ouders willen na de scheiding

Relatietherapie zonder je partner:

Soms vind je je partner (nog) niet bereid om met jou in relatietherapie te gaan. Ook dan is het mogelijk om te werken aan je relatie. Vanuit dezelfde uitgangspunten gaan we kijken naar de patronen binnen je relatie en hoe je die vanuit jezelf kunt doorbreken en opnieuw richting kunt geven aan je relatie.

Jacqueline is goed in wat ze doet.

Ze weet precies te verwoorden wat mijn vriend en ik tegen elkaar wilden zeggen en dat we dat dan ook echt begrijpen van elkaar. Dit zorgde voor veel eye openers. Ook hebben we kleine opdrachten meegekregen die voor grote veranderingen zorgden.

We communiceren nu ECHT met elkaar en ervaren echte verbinding. Ik ben opnieuw verliefd geworden op mijn partner en hij heeft weer zin om thuis te komen.

We hebben weer zin in elkaar en er vertrouwen in dat we samen oud en grijs gaan worden.

Zonder de begeleiding van Jacqueline waren we nu niet meer samen geweest, dat is iets wat we zeker weten.

Ik kan het iedereen aanraden die zijn relatie nog een eerlijke kans wil geven.

Onze relatie is beter dan ooit.


— Danique en Dave

 

Op het moment dat mijn man en ik bij Jacqueline kwamen voor EFT relatietherapie had ik wel door dat wij elkaar door allerlei omstandigheden waren kwijtgeraakt, maar ik dacht:”ach, een paar gesprekjes en we zijn er wel weer.” Nou, dat bleek veel dieper te gaan en dat was niet met twee gesprekjes klaar. Wat ik het moeilijkst maar tegelijkertijd het mooist heb gevonden (en dat zegt alles over de kracht van Jacqueline) is dat door haar manier van spiegelen er niets overbleef dan de “naakte waarheid” van mijn eigen gedrag. Jacqueline zette mij steeds op mijzelf terug, als onderdeel van onze relatie. Hierdoor werd mijn eigen pijn volledig naakt en dus zichtbaar en begreep ik dat ik altijd een eigen keuze heb en daardoor zelf verantwoordelijk ben voor mijn aandeel in de relatie met mijn man. Mijn man en ik hebben elkaar hernieuwd mogen ontmoeten en onze relatie is nu eerlijker, sterker en liefdevoller dan ooit!
— Lydia