Goed slapen is een belangrijke basis voor onze gezondheid en welbevinden. Toch is goed slapen niet voor iedereen even vanzelfsprekend.

Veel mensen worden in hun leven geconfronteerd met een periode van minder goed slapen door welke oorzaak dan ook. Het wordt problematisch als het langer duurt en ongewenste effecten heeft op je functioneren overdag. Denk aan:

 • Slaperigheid en sufheid
 • Vermoeidheid
 • Somberheid
 • Prikkelbaarheid
 • Geheugen- en concentratieproblemen
 • Hoofdpijn
 • Verminderde lichamelijke en emotionele weerstand

Mensen kunnen op verschillende manieren problemen ervaren met slapen:

 • Niet in kunnen slapen: lang wakker liggen
 • Niet doorslapen: tussentijds wakker worden, moeilijk weer inslapen
 • Te vroeg wakker worden: niet meer in slaap vallen, nog wel moe zijn
 • Slechte kwaliteit van de slaap: een te lichte of te diepe slaap, veel dromen

De oorzaken van slaapproblemen kunnen heel divers zijn. Stress, slaapomstandigheden, onbewuste zaken die spelen op allerlei gebied, pijn. In de behandeling gaan we onderzoeken welke zaken een rol spelen bij het niet goed kunnen slapen en kunnen we werken met ontspanningsoefeningen en het opsporen en aanpakken van de oorzaak.